Fishermans Bend, Australia’s largest urban renewal project is a centre of advanced manufacturing, engineering and design located across 480 hectares in Melbourne.

City of Melbourne invited entrepreneurs, individuals, universities, researchers, startup, scaleups and organisations to submit their creative applications of data and technology to harness opportunities and solve challenges in our future city spaces like Fishermans Bend.

The challenge statement asked:

As Fishermans Bend NEIC (National Employment and Innovation Cluster) continues to evolve its legacy as a site for innovation, how might we use data and technology to enable a shared and equal understanding of the impact of our daily choices, so we can drive change towards a more resilient future?

Six submissions were chosen as finalists; three from the Pilot stream and three from the Ideas stream.

On 28 July, in front of a live and online audience, these six concepts will be pitched to the judges and community. Prizes for the Ideas stream will be announced on the night, with all three entries sharing cash and prizes worth more than $20k. The Pilot pitches will battle it out to win over the judges and the community, with the winner getting the opportunity to work with City of Melbourne’s Emerging Technology Testbed team to bring their Pilot to life.

Fishermans Bend创新挑战赛选出了三个试点项目进入决赛。挑战赛邀请企业家、个人、大学、研究人员、初创企业、正在快速增长的企业及其它组织提交数据和科技领域的创新项目申请,以此把握机遇,解决诸如Fishermans Bend等未来城市空间中的各种挑战。

挑战赛将从入选决赛的三个项目中选出一个作为获奖项目。评分有50%来自社区,50%来自评委。请在此了解这三个项目的信息,然后在下面投票选择你最喜欢的项目。请注意,你只能投票选择一个项目,重复投票会被删除。你无需登录或加入就能投票。绿色打勾表示你的选择。如要完成投票,请输入你的屏幕名称,然后点击下方的“Submit(提交)”。

投票截止时间为8月18日星期四下午5点,获奖项目将于8月25日星期四在此宣布。

建筑约会应用程序:以有趣、无障碍的方式推动社区咨询

设计者:Yiling Shen和Yuchen Gao

向右滑屏......与建筑坠入爱河?这个网站和公共装置采用约会应用程序的模式,以游戏化的方式让社区对建筑、公共空间和待开发项目提出看法。这个门户网站将有助于了解Fishermans Bend的公众情绪,针对通常不参与社区咨询的人群,以弥合建筑和公共论述之间的差距。

它以墨尔本设计周中推出的原型设计“F*** Marry or Kill”为基础,通过独特的用户体验让本地居民和访客更容易了解建筑、分享想法并且开始在Fishermans Bend提出看法。

太阳能桉果项目:利用新兴技术创造社区联系空间

设计者:Kate Dancey、Murray Dancey和Jane Howie

太阳能桉果项目拟利用回收材料制造使用太阳能的“桉果屋”,以此刺激夜间经济并加强东西联系,同时提供安全、寓教于乐的空间,让社区人员在Fishermans Bend互相联系和居住。

这个创新项目利用行人传感器和光感LED等新兴技术,将成为一个讲述故事的地方。增强现实技术将生动讲述本地韧性的故事,加强原住民、墨尔本的移民、国际学生和本地商界的声音,并展现Fishermans Bend的丰富历史。

回收材料雨水花园:重新利用本地产生的硬质废物建造雨水花园

设计者:Amira Moshinsky,墨尔本大学

Fishermans Bend是一个低洼地区,特别容易发洪水。回收材料雨水花园希望通过采用可持续和具有成本效益的花园式排水设计来实现对气候的适应能力。这些花园采用多层回收材料建成,可通过过滤雨水径流来降低洪水风险,完成本地废物的回收循环,同时加强Fishermans Bend的独特风貌。

花园里将种植抗旱植物,并安装传感器采集数据。通过演示积极影响并以透明方式教育社区,这些雨水花园将激发更多循环经济创新。

「Fishermans Bend創新挑戰賽」中,共有三項創新提案獲選入圍最終決賽。這項挑戰賽廣邀創業家、個人、大學、研究員、新創企業、擴展企業和各機構,提交適用於Fishermans Bend一類未來城市空間的創意提案,運用資訊和技術把握機會並解決問題。

三項入圍最終決賽的提案之一將被選為優勝。50%的分數由社區大眾評分,另外50%則由評審團評分。請在此查看三項提案的詳情,並在下方投票給你最喜愛的提案。請注意只能投票一次,重複投票將會被移除。不需登入或註冊即可投票給你最喜愛的提案。選定的提案會有綠色勾號標示。請輸入你的暱稱並點選下方的「提交(Submit)」鈕,完成投票。

投票將於8月18日星期四下午5點截止,優勝者將於8月25日星期四公布於本頁面。

建築物交友應用程式:用趣味、易懂的方式推動社區諮詢

創作者:Yiling Shen、Yuchen Gao

向右滑……並愛上建築物?這個網站及公眾裝置以交友應用程式為藍本,將社區大眾對建築物、公共空間和新興開發案提出意見的方式變得如遊戲一樣有趣。這個門戶網站能夠促進對Fishermans Bend的輿情分享,特別針對平常不參與此類討論的人群,縮小建築議題和公眾議題之間的差距。

提案原型是於墨爾本設計週推出的「F*** Marry or Kill」遊戲,其獨特的使用者體驗將使本地居民及遊客更加便利地認識Fishermans Bend的建築物,分享彼此看法並開始「向左滑/向右滑」。

太陽能尤加利果計劃:透過新興技術,打造社區大眾彼此連結的地點

創作者:Kate Dancey、Murray Dancey、Jane Howie

「太陽能尤加利果計劃」提議用回收材料打造用太陽能驅動的「尤加利果屋」,刺激夜間消費、強化東西向聯繫,同時為Fishermans Bend的社區大眾提供安全、富教育意義並令人振奮的聯繫及安居空間。

這項創新提案運用行人感應器和光反應式LED,將會是充滿故事性的空間。擴增實境技術讓Fishermans Bend關於適應力的故事栩栩如生,強化原住民、墨爾本移民、國際學生和當地經商社群的發聲,同時傳述Fishermans Bend的豐富歷史。

回收材料製的雨花園:將本地硬質垃圾再利用,製成雨花園

創作者:Amira Moshinsky(墨爾本大學)

Fishermans Bend地處低窪,特別容易淹水。回收材料雨花園旨在透過實施可永續、具成本效益的花園排水設施,來增強對氣候的適應力。雨花園透過使用多層回收材料,過濾雨水徑流,從而降低淹水風險,完成當地廢水循環,同時為Fishermans Bend增添特色。

雨花園將以抗旱植物和可收集數據的感應器為特色。透過展示正面影響和以透明運營來教育社區大眾,這些雨花園將會啟發更多的循環經濟創新。

Ba ý tưởng Thí điểm đã được chọn vào vòng chung kết cho dự án Thách thức Đổi mới ở Fishermans Bend. Dự án này đã mời các doanh nhân, cá nhân, trường đại học, nhà nghiên cứu, công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp mở rộng quy mô và tổ chức, nộp các ứng dụng sáng tạo về dữ liệu và công nghệ để khai thác cơ hội và giải quyết những vấn đề khó khăn tại các địa điểm trong thành phố tương lai của chúng ta, như Fishermans Bend.

Một trong ba thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được chọn là người đoạt giải. 50% điểm số sẽ do cộng đồng quyết định và 50% sẽ do ban giám khảo quyết định. Hãy tìm hiểu ba bài thuyết trình của họ tại đây và sau đó bình chọn bài bạn yêu thích bên dưới. Xin lưu ý bạn chỉ có thể bình chọn một lần, các phiếu bình chọn trùng lặp sẽ bị loại bỏ. Bạn không cần phải đăng nhập hoặc tham gia để bình chọn ý tưởng Thí điểm bạn yêu thích. Dấu tích màu xanh lá cây thể hiện sự lựa chọn của bạn. Để hoàn tất việc bình chọn, hãy nhập tên hiển thị trên màn hình của bạn và nhấn 'Nộp' bên dưới.

Cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 18 tháng 8 và người đoạt giải sẽ được công bố vào thứ Năm ngày 25 tháng 8 ở đây.

Ứng dụng hẹn hò cho các toà nhà: Khuyến khích tham vấn cộng đồng dưới hình thức vui nhộn và dễ tiếp cận

Tác giả Yiling Shen và Yuchen Gao

Quẹt phải … và yêu thích một toà nhà? Được mô phỏng theo các ứng dụng hẹn hò, trang web và cài đặt công khai này khuyến khích ý kiến đóng góp của cộng đồng về các toà nhà, khu công cộng và các công trình xây dựng sắp tới. Cổng thông tin này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ cảm nghĩ của người dân ở Fishermans Bend, nhắm đến những người thường ít quan tâm, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa ngôn ngữ kiến trúc và cộng đồng.

Được xây dựng dựa trên nguyên mẫu đã được ra mắt tại Tuần lễ Thiết kế Melbourne, F *** Marry or Kill, một trải nghiệm người dùng độc đáo sẽ giúp người dân địa phương và du khách dễ tiếp cận hơn khi tìm hiểu về các toà nhà, chia sẻ suy nghĩ và bắt đầu bình chọn ở Fishermans Bend.

Dự án Solar Gumnut: Tạo nơi kết nối cộng đồng bằng công nghệ mới

Tác giả Kate Dancey, Murray Dancey và Jane Howie

Dự án Solar Gumnut đề xuất 'những ngôi nhà hạt bạch đàn' chạy bằng năng lượng mặt trời được làm từ vật liệu tái chế để thúc đẩy nền kinh tế ban đêm và tăng cường kết nối đông-tây đồng thời đem lại không gian giáo dục, an toàn và thú vị để cộng đồng kết nối và sinh sống tại Fishermans Bend.

Sử dụng công nghệ mới như cảm biến dành cho người đi bộ và đèn LED cảm ứng ánh sáng, sáng kiến này sẽ là nơi để kể chuyện. Công nghệ thực tế ảo tăng cường (augmented reality) sẽ làm sống động những câu chuyện về tính kiên cường ở địa phương, nâng cao tiếng nói của người Thổ dân, người di cư ở Melbourne, sinh viên quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đồng thời chia sẻ lịch sử phong phú của Fishermans Bend.

Khu vườn mưa dùng vật liệu tái chế: Cải biến rác thải cứng sản xuất tại địa phương thành khu vườn mưa.

Tác giả Amira Moshinsky, Trường Đại học Melbourne

Fishermans Bend là một vùng trũng, đặc biệt dễ bị lũ lụt. Khu vườn mưa dùng vật liệu tái chế để tăng khả năng chống chịu với khí hậu thông qua việc thực hiện thiết kế thoát nước ở vườn bền vững và hiệu quả về chi phí. Sử dụng nhiều lớp vật liệu tái chế, các khu vườn này có thể giảm nguy cơ lũ lụt bằng cách lọc nước mưa chảy ra, kết thúc quy trình xử lý rác thải địa phương đồng thời góp phần tạo nên nét độc đáo của Fishermans Bend.

Các khu vườn này sẽ có các loại cây chịu hạn và các cảm biến thu thập dữ liệu. Bằng cách thể hiện những tác động tích cực và giáo dục cộng đồng thông qua tính minh bạch, những khu vườn mưa này sẽ khuyến khích phát minh kinh tế tuần hoàn hơn.

Vote for your favourite finalist

Please note you can only vote once; duplicate votes will be removed. You do not need to log in or join to vote for your favourite Pilot. The green tick indicates your selection - to finalise your vote, hit 'Submit' underneath.

Community of ideas

We received some amazing concepts to help solve city challenges with data and technology at this year’s Fishermans Bend Innovation Challenge. While the top six finalists have pitched their ideas to an audience and panel of judges, and is now open to community vote, we wanted to highlight some of the other solutions submitted.

Fishermans Bend Innovation Challenge